do 7 december 2017 t/m vrijdag 8 december 2017

Gemeentebijeenkomst (voordracht kandidaat predikant)

Tijdstip: 
 20.00 uur  - 22.00 uur

Beste gemeenteleden,
Op 31 oktober jl. hebben de kerkenraden van Bellingwolde , Blijham en Vriescheloo het eindverslag van de beroepingscommissie ontvangen.
In het eindverslag wil de beroepingscommissie unaniem ds. Jöhlinger uit Drieborg voordragen als kandidaat predikant voor de combinatie van onze drie gemeenten, die uiteindelijk een federatie zullen gaan vormen.
In de afzonderlijke kerkenraadsvergaderingen in de afgelopen weken hebben de kerkenraden unaniem het advies van de beroepingscommissie omarmd en overgenomen. Als kerkenraden zijn we zeer verheugd met het uitgebrachte advies! De beroepingscommissie heeft in een relatief kort tijdsbestek veel werk op een zorgvuldige wijze verricht.
Conform de procedure willen we u uitnodigen voor een gemeentesamenkomst/gemeente avond waarbij (nader) kennis kan worden gemaakt met ds. Jöhlinger.  Aansluitend zal – zoals onze kerkorde verlangt - een stemming of een peiling plaatsvinden om duidelijkheid te krijgen of u kunt instemmen met het voornemen om ds. Jöhlinger te beroepen. 
Deze gemeente avond wordt voor elke gemeente apart georganiseerd.
Voor onze gemeente is dat op donderdag 7 december 20.00 uur Rehoboth
Als kerkenraden zien we u graag terug op één van de gemeente avonden.
Met vriendelijke groet,
 
Astrid Lüürssen
==========================
Protestantse Gemeente Bellingwolde

Agenda:
1. Opening
2. Verslag procedure beroepingscommissie
3. Introductie door ds. Jöhlinger
4. Vragen aan ds. Jöhlinger
5. Pauze (vertrek ds. Jöhlinger)
6. Peiling
7. Vervolgstappen
8. Rondvraag
9. Sluiting


 
 

terug