za 17 maart 2018

Oecumenische zangdag in 'De Ark'

Locatie: 
 Groningen
Tijdstip: 
 10.00 uur  - 15.00 uur
Prijs: 
 € 5,00

Alle liederen worden met de aanwezigen samen gezongen en ondersteund door een kleinkoor.
Het betreft Nederlandstalige liederen van lijden en troost, getekend door de lijdenstijd en het perspectief van Pasen. 
Verschillende vormen worden gezongen: strofisch, met refrein en korte keerverzen. Oude bronteksten, zoals Stabat Mater en Kyrie, en nieuwe teksten wisselen elkaar af. 
Enkele liederen gaan op deze dag in première.
Het thema van deze dag is ‘Zie ik zal jou troosten’, Gezangen voor de lijdenstijd.
Aan deze dag werken mee Peter Rippen, piano; Chris van Bruggen, orgel; Anneke van der Heide, cantor.
Het koor ‘Vocare’ van de Salvatorkerk Groningen verleend zijn medewerking.
De dag begint om 10.00 uur met de inloop (ontvangst met koffie) terwijl de zangsessie begint om 10.30 uur. 
U dient voor uw eigen lunchpakket te zorgen. De lieddag zal eindigen omstreeks 15.00 uur.
Voor de muziek wordt een bijdrage van € 5,-- gevraagd te betalen bij de ingang van de kerk.
Het is erg prettig als u zich tevoren opgeeft via de mail 
 
Van harte welkom!
 

terug