GEBOUW REHOBOTH, Hoofdweg 130

De naam Rehoboth komt van de naam van een put die aartsvader Isaak aan deze put geeft in het Bijbelboek Genesis 26,22. Het woord betekent ‘ruimte’ en het kan ook wel vertaald worden als ‘ontmoetingsplek’. Vaak werd de naam Rehoboth gegeven aan kerken of christelijke verenigingsgebouwen, die dankzij schenkingen en/of met (fysieke) hulp van gemeenteleden gebouwd konden worden. Dit is hier ook het geval.

In 1898 laten de gemeenteleden van de Gereformeerde Kerk een kerk bouwen op het terrein, waar zich nu de straat ’t Lindenhof bevindt. Deze kerk staat daar nu niet meer. In 1917 werd grond gekocht, waarop het huidige gebouw is neergezet. Het jaartal 1898 slaat dus op vestiging van de Gereformeerde Kerk in Bellingwolde en dus niet op het bouwjaar van deze kerk. De architectuur van dit gebouw is ontworpen naar de behoefte van de gemeenteleden in die tijd en aan de bouw hebben zij ook meegeholpen. Bovendien hebben zij op dit stuk land een pastorie (huisvesting voor de predikant) in 1928 en een kosterswoning in de jaren dertig gebouwd, die op het terrein van het huidige schoolplein heeft gestaan. Het huis voor de koster is inmiddels afgebroken. In het kerkelijk archief zit een koopakte van dit stuk grond. Hierop staat vermeld dat op 16 november 1916 de akte werd getekend “ten kantore van notaris Ingen te Wedde”. De grond van ongeveer 27 are kostte 1.400 gulden.

pastorie, kerk en boven-meesterswoning ~1930
1930 Tot Pasen 1995 werd deze kerk gebruikt voor kerkdiensten van de Gereformeerde Kerk, die daarna samen met de Nederlands Hervormde Kerk de Protestantse Gemeente te Bellingwolde is geworden. Na verbouwing aan de binnenkant van het gebouw in 2003 vinden er nu in gebouw Rehoboth vergaderingen, leerhuis en andere bijeenkomsten plaats.
U kunt het gebouw Rehoboth huren voor vergaderingen en diverse activiteiten. Zie elders op deze site ( www.pkn-bellingwolde.nl )


Ds HC Mulderij (september 2012)