za 25 mei 2019  om 15:00
Voorganger: ds. W. Jöhlinger, Vriescheloo
dienst in de Blankenbörg
Organist: xxx

vesperviering - weeksluiting - avondmaal IN DE BLANCKENBORG
Eens in de acht weken komen bewoners van de Blanckenborg samen voor een weeksluiting.
We zingen met elkaar, we worden stil, we luisteren naar de bijbel en een uitleg, we geven aan de collecte en we brengen wat ons bezig houdt in gebed voor God. En we ontmoeten elkaar met koffie, thee en iets lekkers.
In de viering op 25 mei willen we dit ook weer zo ervaren.
We ontmoeten elkaar - en we zoeken de ontmoeting met de Heer van de kerk, Jezus Christus. We schuiven niet alleen bij elkaar aan - we schuiven evenzo bij de tafel van de Heer aan. Hij wil zich met ons verbinden. Daarvoor heeft hij het Avondmaal ingesteld. Gemeenschap met de goede Herder is er niet alleen in de zondagse kerkdienst. We doen het bij wijze van spreken Jezus na, die naar de mensen toekwam, die het moeilijk hadden. Dus: op zaterdag 25 mei 15.00 uur, houden we in de Blanckenborg een Avondmaalsviering tijdens de weeksluiting.
Iedereen is welkom, de eigen kerkelijke achtergrond hoeft hier geen rol te spelen. Jezus zelf nodigt allen uit: "Kom naar mij, jullie die vermoeid  zijn en onder lasten gebukt gaan, dan zal ik jullie rust geven." (Mt 11:28)
ds. W. Jöhlinger
 

terug