uit: De Karspelen

Muziek in de Magnuskerk


Op 8 juli j.l. hebben we kunnen luisteren naar een optreden van het zogeheten Nedersaksisch Vocaal Ensemble.

"We", dat waren bij deze gelegenheid ongeveer dertig bezoekers en dat is uiteraard wat aan de schamele kant. Een verklaring zou kunnen zijn dat het koor in onze contreien niet erg bekend is. In Drenthe ligt dat heel anders, zo heb ik me laten vertellen. Er wordt gerepeteerd in Grolloo en om die reden zullen de meeste koorleden ook wel uit onze buurprovincie komen, neem ik aan.

Wat brachten ze? Liederen in het nedersaksisch, zeg maar een mix van veel drents en weinig gronings, maar toch met speciale woorden en termen daartussen. Regelmatig werd door de koorleden een toelichting gegeven, soms bestaande uit de letterlijke tekst van de te zingen stukken. Die waren vaak geŽnt op het fraais dat in de natuur valt te bewonderen en soms afkomstig van de dirigent Herman Koster. De begeleiding werd verzorgd door een pianist en af en toe een dwarsfluit-bespeler.
Al met al klonk het overtuigend en enthousiast. Wat wel jammer was dat niet alles evengoed viel te verstaan.

Namens de concertcommissie,
J. Haverdings.