BYZANTIJNS MANNENKOOR FRIESLAND

olv Nana Tchikhinashvili

violiste: olv Ani Natroshvli

Magnuskerk Bellingwolde / zondag 8 oktober 2017 - 16.00 u


zegenwens


Tsjertog twoj wiezjdoe - Anonymus
Trek ons, wij zullen U nalopen. De Koning heft ons gebracht in Zijn binnenkamers; Wij zullen ons verheugen en in U verblijden; Wij zullen Uw uitnemende liefde ver- melden, De oprechten hebben U lief! (uit Hooglied 1:4a)

Gospodie wozwach kTebjè - Muziek van Swiridow
Heer ik roep tot U, hoor mij, hoor mij! Hoor de stem van mijn smekingen wanneer U mij tot U roept. Laat mijn gebed opstijgen als wierook voor Uw aangezicht. De beloning voor mijn handen - een avondoffer.

Nje ridai, nje ridai Menje Mati - Iwanow
Ween niet om mij Moeder bij het zien van uw Zoon in het graf. Hij die onbevlekt door u is ontvangen. Want ik zal weer opstaan en ik zal worden verheerlijkt en verheven in heerlijkheid gelijk God, onophoudelijk met geloof en liefde. Geprezen zij U, o God!

Spasi Bozje ljoedje Twoje - Tschesnokow solist: Doeke Visser, 1e bas
Help ons God, met uw vriendelijkheid, met uw rijkdom. Help alle mensen en wij zullen bidden voor ons eerlijk leven en voor drieënigheid. Wij hopen dat u ons hoort. Heer ontferm u over ons, zo bidden wij tot God.

Otsje Nasj - Anonymus solist: Pier v.d. Meer, 2e tenor
Onze Vader

Kakto ranniem oe trom - Mikhallow
Op een vroege ochtend, populieren wuifden, kraanvogels vlogen over de vervaagde landerijen. Het veld fluisterde zacht haar afscheid, een wilg boog zich kwijnend over de rivier. De dageraad rees achter de afgelegen heuvel. Een lied stroomde in de lucht en de accordeon speelde. De kraanvogels vlogen over hun geboorteland. Wij begrijpen allen het hartepijn bij een afscheid. De populieren wuifden naast de grote weg, De kraanvogels vertrokken naar het zuiden die dag. Alles is al lang ver- geten en verloren, behalve het lied dat in mijn hart is gebleven.

Bolen mi lezi - Simoniti solist: Pier v.d. Meer, 2e tenor
Ziek ligt daar Mile Popordanov. Aan het hoofdeinde daar zit zijn oude moeder. Droevig treurt zij en fluistert zacht: "Blijf, blijf bij me, mijn lief kind". Jouw vrienden lopen op straat treurige liedjes te zingen. Zij denken aan jou. God vergeeft jou, Mile Popordanov. Hij sterft voor het volk, voor Macedonie.

 Ani Natroshvili, alt violiste
Oror - Komita
Litanie - Schubert
Rondeau from Abdelazar - Purcell

P A U Z E

Mravalzjamier - Anonymus
Een zegewens waarin de luisteraar nog veel goede jaren wordt toegezongen.

Otse Nasj - Kedrow
Het wereld bekende "Onze Vader"

Krestoe Twojemoe poklanajemsa - Goncharov
Wij aanbidden uw kruis, o, Heer en uw Heilige Verrijzenis. Wij loven U, wij loven U, wij loven U.

Alleluia, behold the Bridgegroom comes at midnaight - Kievan Chant
Soliste: Nana Tchikhinashvili mezzo-sopraan
Maar terwijl de dwaze maagden heengingen om olie te kopen, kwam de bruidegom, en de maagden die gereed waren, gingen met Hem de bruiloftszaal binnen, en de deur(van de hemel) werd gesloten. Later kwamen ook de andere maagden en zeiden: Heer, Heer, doe eens open voor ons! Maar hij antwoordde en zei: Voorwaar, ik zeg u, ik ken u niet. Waakt dan, want u weet de dag noch het uur dat de bruidegom terug komt.

Gaude Mater Polonia - Anonymus
Verheug u, Polen, om het rijke edele nageslacht. Om de grote daden van de hoogste koning. Gij die rijk zijt aan steeds herhaalde lofprijzingen.Verblijdt u en verheugt u.

Shen Gar Wenagie - Demetre I, koning van Georgië 1097-1156
Je lijkt op bloeiende druiven uit de Hof van Eden en je bent een schijnende zon.

Morbis Aragvi - tekst N. Barathasvili
De rivier Aragvi stroomt en doet alsof hij de bomen langs de oever en de bergen meeneemt. De rivier komt van boven en speelt met de rivierbed waarin hij van boven neer komt De oevers van de Aragwi zijn blij met de snelle rivier. De begroeiing van de oevers spelen met de rivier en stralen een begroeting uit.

Trishagion Hymn - Catholicos Patriarch of All Georgia Ilia II
Heilige God, Heilige sterke, Heilige onsterfelijke, ontferm u over ons.