“Wat te doen bij… ”

Dopen

Gemeenteleden die voor zichzelf of voor hun kind(eren) de Heilige Doop wensen, kunnen contact opnemen met de predikant of de scriba. In een doopgesprek gaan we het hebben over o.a. de reden voor de doop plus het kiezen van een geschikte zondag voor de doopdienst en in een tweede gesprek maken we de doopdienst verder op.

Belijdenis

Als u belijdenis van geloof wilt doen, kunt u contact opnemen met de predikant voor een oriënterend gesprek.

Trouwen

Voor het aanvragen van een huwelijksinzegening dient u zo vroeg mogelijk een afspraak te maken met de predikant. Ook dient in overleg z.s.m. het kerkgebouw gereserveerd te worden. Huwelijksparen wordt verzocht een kaart of bericht te sturen aan de predikant en de scriba. In een paar gesprekken zal de predikant spreken over het huwelijk en de invulling van de huwelijksdienst.

Overlijden

Nabestaanden kunnen contact opnemen met de predikant en scriba in geval van overlijden van een dierbare naaste en als u een rouwdienst in de kerk wilt houden. Stuur in alle gevallen een bericht van overlijden naar de predikant en de scriba. De uitvaartleider of familie dient contact op te nemen met de predikant of de scriba over de dag en tijdstip van de rouwdienst.